Молиянинг неоклассик назарияси – замонавий молиянинг фунудаментал асоси

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Raya Karlibaeva

Аннотация

Ушбу илмий тезисда глобал молиявий-иқтисодий инқироз молияни фан сифатида тараққиѐти учун фундаментал аҳамият касб этиб, замонавий иқтисодий макондаги трансформацион жараѐнларда унинг ролини, молия тизимининг ўзига хос равишдаги ―архитектураси‖ни назарий ва амалий жиҳатдан уйғунлаши ёритлган

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Karlibaeva, R. (2020). Молиянинг неоклассик назарияси – замонавий молиянинг фунудаментал асоси . Архив научных исследований, 35(1). извлечено от https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/3513

Литература

1. Karlibaeva, R. (2020). Бозор иқтисодиёти шароитида хўжалик юритувчи субъектлар молиявий менежменти . Архив научных исследований, 35(1). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3508
2. Karlibaeva, R. (2020). Hududlarda investitsion faollikning ahamiyati. Архив научных исследований, 35(1). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3509
3. Urinov B. Factors and conditions influencing to efficiency of personnel management //Архив научных исследований.
4. Urinov B. N. Corporate approach of personnel management: theory and analysis //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2016. – №. 5-6. – С. 45-47