[1]
Musakhanova, G. 2022. Uzluksiz ta’lim integratsiyasi jarayonida o‘quvchi – talabalarda mustaqil ta’lim ko‘nikmalarini shakllantirish mexanizmlari. Архив научных исследований. 38, 1 (фев. 2022).