(1)
Musakhanova, G. Uzluksiz ta’lim Integratsiyasi Jarayonida o‘quvchi – Talabalarda Mustaqil ta’lim ko‘nikmalarini Shakllantirish Mexanizmlari. ar 2022, 38.