Musakhanova, G. (2022). Uzluksiz ta’lim integratsiyasi jarayonida o‘quvchi – talabalarda mustaqil ta’lim ko‘nikmalarini shakllantirish mexanizmlari. Архив научных исследований, 38(1). извлечено от https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/4214