Musakhanova, G. (2022) «Uzluksiz ta’lim integratsiyasi jarayonida o‘quvchi – talabalarda mustaqil ta’lim ko‘nikmalarini shakllantirish mexanizmlari», Архив научных исследований, 38(1). доступно на: https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/4214 (просмотрено: 28май2023).