Musakhanova, G. «Uzluksiz ta’lim Integratsiyasi Jarayonida o‘quvchi – Talabalarda Mustaqil ta’lim ko‘nikmalarini Shakllantirish Mexanizmlari». Архив научных исследований, т. 38, вып. 1, февраль 2022 г., https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/4214.